Christian Egel Dyhr Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. jan. 2019
 • CVR 40204288

Virksomheden Christian Egel Dyhr Holding ApS befinder sig i branchen "Kommunikationsdesign og grafisk design" og har adresse i Aarhus V. De blev etableret i 27. januar 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -154 DKK, mens den i 2020 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -154 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

40’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

2021-154 DKK
20200 DKK
20190 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

> +999%
God

Overskudsgrad

-

Balance

40’ DKK

+220%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

20’ DKK

+60%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  0
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  20’
  -
  -
  -
  -
  20’
  20’
  40’
  40’
  0
  -
  -
  40’
  -
  40’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Christian Egel Dyhr Holding ApS 11.10.2021
Christian Egel Dyhr Holding IVS 27.01.2019 10.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Tingvej 39 · DK-8210 Aarhus V 27.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
741020 Kommunikationsdesign og grafisk design 27.01.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-11 11.10.2021
2019-01-27 27.01.2019 10.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 11.10.2021
1 DKK 27.01.2019 10.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene 27.01.2019

Direktører

Navn Fra Til
Christian Egel Dyhr 27.01.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christian Egel Dyhr 27.01.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Christian Egel Dyhr Holding ApS

Tingvej 39
8210 Aarhus V

CVR

40204288

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. januar 2019

P-nummer

1024343231

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

741020
Kommunikationsdesign og grafisk design

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

vildedyhr@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive virksomhed med Kommunikation og Grafisk Design og hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-