Selskabet af 4 november 2023 ApS

UNDER KONKURS
 • APS
 • Etableret 22. jan. 2019
 • CVR 40192549

Virksomheden Selskabet af 4 november 2023 ApS befinder sig i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed" og har adresse i Frederikshavn. De blev etableret i 22. januar 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 351.089 DKK, mens den i 2021 var på 71.449 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -12.854 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Peter Dronninglund.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-13’ DKK

-123%

Egenkapital

15’ DKK

-46%

Omsætning

-

Resultat før skat

-13’ DKK

-123%

Årets resultat

2022-12.854 DKK
202155.992 DKK
2020-78.310 DKK

Likviditetsgrad

58 %

+121%
Svag

Afkastningsgrad

-5 %

-107%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

7 %

-79%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

222’ DKK

+158%

Bruttofortjeneste

351’ DKK

+391%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

120’ DKK

+681%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  351’
  -342’
  -19’
  -
  -10’
  -
  -2’
  -
  -2’
  -13’
  -
  -13’
  -
  -13’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  102’
  -
  102’
  -
  -
  -
  -
  102’
  -
  -
  -
  -
  41’
  120’
  222’
  50’
  -35’
  -
  -
  15’
  -
  15’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  111’
  207’
  222’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Selskabet af 4 november 2023 ApS 04.11.2023
Tømrermester Peter Dronninglund ApS 22.01.2019 03.11.2023

Adresse

Adresse Fra Til
Gustav Wieds Vej 8 · DK-9900 Frederikshavn 22.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 01.09.2020
821100 Kombinerede administrationsserviceydelser 16.12.2019 31.08.2020
433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 22.01.2019 15.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-11-04 04.11.2023
2019-01-22 22.01.2019 03.11.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 22.01.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 22.01.2019 05.12.2023

Direktører

Navn Fra Til
Peter Dronninglund 22.01.2019
Peter Dronninglund 22.01.2019 05.12.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Dronninglund 22.01.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Selskabet af 4 november 2023 ApS

Gustav Wieds Vej 8
9900 Frederikshavn

CVR

40192549

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. januar 2019

P-nummer

1024330717

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

433200
Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

peter@dr-lund.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med tømrervirksomhed og hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-