CABRA Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. jan. 2019
 • CVR 40179674

Virksomheden CABRA Holding ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Skanderborg. De blev etableret i 14. januar 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 113.438 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

113’ DKK

> +999%

Egenkapital

4.291’ DKK

-2%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

139’ DKK

> +999%

Årets resultat

2022113.438 DKK
2021-8.809 DKK
2020-12.378 DKK
2019-24.345 DKK

Likviditetsgrad

898 %

+2%
God

Afkastningsgrad

-0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

89 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.829’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

-11’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

4.829’ DKK

-2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -11’
  -
  -
  11’
  -11’
  -
  -6’
  -
  -6’
  139’
  -
  139’
  -25’
  113’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  26’
  4.829’
  4.829’
  50’
  -
  100’
  4.141’
  4.291’
  -
  4.291’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  538’
  4.829’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CABRA Holding ApS 14.01.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Bævervej 17 · DK-8660 Skanderborg 14.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 14.01.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-01-14 14.01.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 14.01.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen 14.01.2019

Direktører

Navn Fra Til
Carsten Bryder Thejls 14.01.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Carsten Bryder Thejls 14.01.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CABRA Holding ApS

Bævervej 17
8660 Skanderborg

CVR

40179674

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. januar 2019

P-nummer

1024314819

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

cbryderthejls@gmail.com

Telefon

40357430

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er Investerings og konsulent virksomhed

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-