Vicalex Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. jan. 2019
 • CVR 40176446

Virksomheden Vicalex Invest ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Glesborg. De blev etableret i 16. januar 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -8.875 DKK, mens den i 2021 var på -8.657 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -34.071 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-34’ DKK

-968%

Egenkapital

11’ DKK

-76%

Omsætning

-

Resultat før skat

-34’ DKK

-778%

Årets resultat

2022-34.071 DKK
20213.923 DKK
20206.261 DKK
2019-15.263 DKK

Likviditetsgrad

112 %

+11%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

11 %

> +999%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

103’ DKK

-98%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

-3%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

103’ DKK

-98%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -
  -
  -25’
  -
  -25’
  -34’
  -
  -34’
  -
  -34’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  103’
  103’
  103’
  50’
  -39’
  -
  -
  11’
  -
  11’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  91’
  92’
  103’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Vicalex Invest ApS 16.01.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Møllevej 26 · DK-8585 Glesborg 16.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 16.01.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-01-16 16.01.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 16.01.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 16.01.2019

Direktører

Navn Fra Til
Klaus Toftgaard Spens 16.01.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Klaus Toftgaard Spens 16.01.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Vicalex Invest ApS

Møllevej 26
8585 Glesborg

CVR

40176446

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. januar 2019

P-nummer

1024310287

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-