Ekonom Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. jan. 2019
 • CVR 40171037

Virksomheden Ekonom Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i København S. De blev etableret i 14. januar 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 313.209 DKK, mens den i 2021 var på 325.459 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 175.917 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

176’ DKK

-6%

Egenkapital

353’ DKK

-6%

Omsætning

-

Resultat før skat

225’ DKK

-6%

Årets resultat

2022175.917 DKK
2021187.678 DKK
2020339.069 DKK

Likviditetsgrad

11 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

7 %

Tilfredsst.

Soliditetsgrad

9 %

-8%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

3.941’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

313’ DKK

-4%

Gældsforpligtelser

3.555’ DKK

Tilgodehavende

214’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  313’
  -
  -38’
  -
  275’
  -
  -50’
  -
  -50’
  225’
  -
  225’
  -49’
  176’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  3.728’
  -
  -
  -
  -
  3.728’
  -
  -
  -
  -
  214’
  214’
  3.941’
  50’
  303’
  -
  -
  353’
  -
  353’
  34’
  34’
  1.544’
  -
  -
  -
  1.572’
  557’
  96’
  -
  -
  13’
  216’
  1.983’
  3.941’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Ekonom Ejendomme ApS 14.01.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Oxford Have 221 · DK-2300 København S 28.01.2022
Olymposvej 12 · DK-2300 København S 14.01.2019 27.01.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 14.01.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-01-14 14.01.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 14.01.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 14.01.2019

Direktører

Navn Fra Til
Laurids Stampe 14.01.2019

Legalle ejere

Navn Fra Til
EKONOM HOLDING ApS 14.01.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Laurids Stampe 14.01.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Ekonom Ejendomme ApS

Oxford Have 221
2300 København S

CVR

40171037

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. januar 2019

P-nummer

1024303655

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

laurids@diemers.dk

Telefon

20726486

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er eje og udleje fast ejendom og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-