Peter Dawkins Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. jan. 2019
 • CVR 40168842

Virksomheden Peter Dawkins Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hesselager. De blev etableret i 11. januar 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -8.683 DKK, mens den i 2022 var på -44.188 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.332.043 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.332’ DKK

+195%

Egenkapital

4.043’ DKK

+49%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.256’ DKK

+156%

Årets resultat

20231.332.043 DKK
2022452.167 DKK
2021750.458 DKK
20201.458.363 DKK

Likviditetsgrad

74 %

+311%
Svag

Afkastningsgrad

-0 %

+88%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

78 %

-5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.150’ DKK

+58%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

+80%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

817’ DKK

+722%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -9’
  3’
  -76’
  1.338’
  1.265’
  1.256’
  -
  1.256’
  -76’
  1.332’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.443’
  -
  -
  4.333’
  4.333’
  -
  -
  502’
  -
  248’
  817’
  5.150’
  50’
  2.600’
  -
  -
  4.043’
  -
  4.043’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  959’
  -
  -
  -
  -
  -
  1.107’
  5.150’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Peter Dawkins Holding ApS 11.01.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Boholtvej 10 · DK-5874 Hesselager 19.09.2022
Høje Dong 8 · DK-5771 Stenstrup 05.06.2020 18.09.2022
Danmarksgade 21 · DK-5000 Odense C 11.01.2019 04.06.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 11.01.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-01-11 11.01.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 11.01.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 11.01.2019

Direktører

Navn Fra Til
Peter Percival Dawkins 11.01.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Percival Dawkins 11.01.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Peter Dawkins Holding ApS

Boholtvej 10
5874 Hesselager

CVR

40168842

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. januar 2019

P-nummer

1024301121

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

31420079

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-