JFX ApS

UNDER KONKURS
 • APS
 • Etableret 13. jan. 2019
 • CVR 40164944

Virksomheden JFX ApS befinder sig i branchen "Produktion af film og videofilm" og har adresse i København K. De blev etableret i 13. januar 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -422.266 DKK, mens den i 2021 var på -34.160 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -486.054 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Valerie Edwina Saunders.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-486’ DKK

< -999%

Egenkapital

-487’ DKK

< -999%

Omsætning

-

Resultat før skat

-486’ DKK

< -999%

Årets resultat

2022-486.054 DKK
2021-33.748 DKK
2020-6.979 DKK

Likviditetsgrad

140 %

+112%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-376 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-429 %

-12%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

113’ DKK

+970%

Bruttofortjeneste

-422’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

600’ DKK

> +999%

Tilgodehavende

79’ DKK

+650%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -422’
  -4’
  -
  -
  -427’
  1’
  -61’
  -
  -59’
  -486’
  -
  -486’
  -
  -486’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  34’
  34’
  34’
  -
  -
  -
  27’
  18’
  79’
  113’
  40’
  -527’
  -
  -
  -487’
  -
  -487’
  -
  -
  -
  -
  543’
  -
  543’
  -
  -
  3’
  -
  46’
  8’
  57’
  113’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JFX ApS 12.07.2021
JFX IVS 13.01.2019 11.07.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Havnegade 39 · DK-1058 København K 08.06.2022
Poul Bundgaards Vej 1 · DK-2500 Valby 21.04.2021 07.06.2022
Rosenengen 5 · DK-2791 Dragør 13.01.2019 20.04.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
591110 Produktion af film og videofilm 13.01.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-07-12 12.07.2021
2019-01-13 13.01.2019 11.07.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 12.07.2021
1 DKK 13.01.2019 11.07.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene 13.01.2019 23.01.2024

Direktører

Navn Fra Til
Valerie Edwina Saunders 13.01.2019 23.01.2024
Valerie Edwina Saunders 13.01.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Valerie Edwina Saunders 13.01.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JFX ApS

Havnegade 39
1058 København K

CVR

40164944

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. januar 2019

P-nummer

1024295520

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

591110
Produktion af film og videofilm

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

office@metropolitan-film.com

Telefon

30743911

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er produktion af film og hermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-