Humlefar Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jan. 2019
 • CVR 40160507

Virksomheden Humlefar Holding ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vanløse. De blev etableret i 1. januar 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -8.265 DKK, mens den i 2021 var på -14.506 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 465.465 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

465’ DKK

> +999%

Egenkapital

142’ DKK

+144%

Omsætning

-

Resultat før skat

445’ DKK

> +999%

Årets resultat

2022465.465 DKK
202114.117 DKK
2020-387.604 DKK

Likviditetsgrad

952 %

-10%
God

Afkastningsgrad

31 %

God

Soliditetsgrad

18 %

+115%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

801’ DKK

+193%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

+43%

Gældsforpligtelser

659’ DKK

+10%

Tilgodehavende

626’ DKK

+181%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  248’
  15’
  -18’
  200’
  197’
  445’
  -
  445’
  -20’
  465’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  -
  -
  175’
  175’
  -
  -
  -
  -
  10’
  626’
  801’
  50’
  92’
  -
  -
  142’
  -
  142’
  -
  -
  -
  -
  -
  593’
  593’
  18’
  -
  -
  40’
  -
  8’
  66’
  801’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Humlefar Holding ApS 01.01.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Søndervigvej 34 · DK-2720 Vanløse 12.01.2019
Skalbakken 6 · DK-2720 Vanløse 01.01.2019 11.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 01.01.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-01-01 01.01.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.01.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 01.01.2019

Direktører

Navn Fra Til
Jan Lisborg 01.01.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jan Lisborg 01.01.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Humlefar Holding ApS

Søndervigvej 34
2720 Vanløse

CVR

40160507

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. januar 2019

P-nummer

1024292009

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kontakt@lisborg-el.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er af besidde aktier og anparter som anlægsinvestering samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-