Tonning Enterprise ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. jan. 2019
 • CVR 40150315

Virksomheden Tonning Enterprise ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i København V. De blev etableret i 4. januar 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -12.813 DKK, mens den i 2021 var på -9.401 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 355.750 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

356’ DKK

-68%

Egenkapital

1.066’ DKK

-13%

Omsætning

-

Resultat før skat

356’ DKK

-68%

Årets resultat

2022355.750 DKK
20211.120.546 DKK
2020584.943 DKK
2019-14.761 DKK

Likviditetsgrad

10.653 %

-21%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.075’ DKK

-13%

Bruttofortjeneste

-13’ DKK

-36%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

984’ DKK

-14%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -13’
  -
  -
  -
  -
  -
  -6’
  -
  -6’
  356’
  -
  356’
  -
  356’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  91’
  91’
  -
  -
  -
  369’
  615’
  984’
  1.075’
  50’
  1.016’
  -
  -
  1.066’
  -
  1.066’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  0
  9’
  1.075’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Tonning Enterprise ApS 04.01.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Sundevedsgade 2 · DK-1751 København V 04.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 04.01.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-01-04 04.01.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 04.01.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den administrerende direktør. 04.01.2019

Direktører

Navn Fra Til
Mikael Lykkegaard Tonning 04.01.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mikael Lykkegaard Tonning 04.01.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Tonning Enterprise ApS

Sundevedsgade 2
1751 København V

CVR

40150315

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. januar 2019

P-nummer

1024279568

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den administrerende direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-