Ronnie Greve Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. jan. 2019
 • CVR 40150277

Virksomheden Ronnie Greve Holding ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Greve. De blev etableret i 4. januar 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -12.688 DKK, mens den i 2022 var på -8.061 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 237.317 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

237’ DKK

-42%

Egenkapital

499’ DKK

-2%

Omsætning

-

Resultat før skat

237’ DKK

-42%

Årets resultat

2023237.317 DKK
2022410.876 DKK
20211.115.016 DKK
2020585.541 DKK
2019-14.903 DKK

Likviditetsgrad

5.122 %

-3%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

98 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

507’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

-13’ DKK

-57%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

416’ DKK

-3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -13’
  -
  -
  -
  -
  250’
  -
  -
  250’
  237’
  -
  237’
  -
  237’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  91’
  91’
  -
  -
  -
  393’
  23’
  416’
  507’
  50’
  449’
  -
  -
  499’
  -
  499’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  8’
  507’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Ronnie Greve Holding ApS 04.01.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Jens Kristiansvej 15 · DK-2670 Greve 18.05.2021
Søndre Strandvej 2 · DK-2680 Solrød Strand 04.01.2019 17.05.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 04.01.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-01-04 04.01.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 04.01.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den administrerende direktør. 04.01.2019

Direktører

Navn Fra Til
Ronni Erik Greve 04.01.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ronni Erik Greve 04.01.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Ronnie Greve Holding ApS

Jens Kristiansvej 15
2670 Greve

CVR

40150277

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. januar 2019

P-nummer

1024279509

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

reg@everland.dk

Telefon

27899930

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den administrerende direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-