Janus Lindau Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. sep. 2018
 • CVR 40146024

Virksomheden Janus Lindau Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København S. De blev etableret i 11. september 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på 4.679 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -232.201 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-232’ DKK

-77%

Egenkapital

38’ DKK

-86%

Omsætning

-

Resultat før skat

-232’ DKK

-77%

Årets resultat

2022-232.201 DKK
2021-131.482 DKK
2020173.373 DKK
201978.403 DKK
2018132.804 DKK

Likviditetsgrad

26 %

-2%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

38 %

-53%
God

Overskudsgrad

-

Balance

101’ DKK

-70%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

16’ DKK

-2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -12’
  -12’
  -232’
  -
  -232’
  -
  -232’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  23’
  -
  -
  85’
  85’
  -
  -
  -
  -
  16’
  16’
  101’
  50’
  -43’
  -
  -
  38’
  -
  38’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  63’
  101’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Janus Lindau Holding ApS 11.09.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Ørestads Boulevard 57C · DK-2300 København S 11.09.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 11.09.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-09-11 11.09.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 11.09.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 11.09.2018

Direktører

Navn Fra Til
Janus Johannes Lindau 11.09.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Janus Johannes Lindau 11.09.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Janus Lindau Holding ApS

Ørestads Boulevard 57
2300 København S

CVR

40146024

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. september 2018

P-nummer

1024274531

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-