Babylon service ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. jan. 2019
 • CVR 40145095

Virksomheden Babylon service ApS befinder sig i branchen "Kombinerede serviceydelser" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 7. januar 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 320.940 DKK, mens den i 2021 var på 308.797 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 45.782 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Hussein Abed Hashim Al-Jabri.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

46’ DKK

+337%

Egenkapital

44’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

61’ DKK

+535%

Årets resultat

202245.782 DKK
2021-19.288 DKK
202048.227 DKK
2019-30.971 DKK

Likviditetsgrad

122 %

+56%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

37 %

+100%
God

Soliditetsgrad

25 %

> +999%
God

Overskudsgrad

-

Balance

178’ DKK

+16%

Bruttofortjeneste

321’ DKK

+4%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

165’ DKK

+35%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  321’
  -236’
  -18’
  -
  67’
  -
  -
  -
  -
  61’
  -
  61’
  -15’
  46’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  14’
  -
  14’
  -
  -
  -
  -
  14’
  -
  3’
  -
  -
  162’
  165’
  178’
  40’
  4’
  -
  -
  44’
  -
  44’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  111’
  135’
  178’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Babylon service ApS 15.10.2021
Babylon service IVS 07.01.2019 14.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Østbanegade 147 · DK-2100 København Ø 07.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
811000 Kombinerede serviceydelser 03.04.2019
522990 Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport 01.03.2019 02.04.2019
812290 Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler 07.01.2019 28.02.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-15 15.10.2021
2019-01-07 07.01.2019 14.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 15.10.2021
2 DKK 07.01.2019 14.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen 07.01.2019

Direktører

Navn Fra Til
Hussein Abed Hashim Al-Jabri 07.01.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Hussein Abed Hashim Al-Jabri 07.01.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Babylon service ApS

Østbanegade 147
2100 København Ø

CVR

40145095

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. januar 2019

P-nummer

1024273268

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

811000
Kombinerede serviceydelser

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

danmark1989@hotmail.com

Telefon

22558085

Hjemmeside

-

Formål

Udførelse af forefalde serviceopgaver

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-