FiberTech ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. jan. 2019
 • CVR 40144455

Virksomheden FiberTech ApS befinder sig i branchen "Fastnetbaseret telekommunikation" og har adresse i Rødding. De blev etableret i 7. januar 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 8.848.399 DKK, mens den i 2022 var på 6.205.663 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.833.139 DKK.

Medarbejderstaben består af 14 personer, hvor direktionen bl.a. består af Jesper de la Cour Trans Dammose. I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Bent Anker Villumsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.833’ DKK

+35%

Egenkapital

2.403’ DKK

+32%

Omsætning

-

Resultat før skat

2.364’ DKK

+36%

Årets resultat

20231.833.139 DKK
20221.358.326 DKK
2021699.302 DKK
202083.189 DKK
2019128.996 DKK

Likviditetsgrad

128 %

0%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

42 %

+4%
God

Soliditetsgrad

41 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.839’ DKK

+31%

Bruttofortjeneste

8.848’ DKK

+43%

Gældsforpligtelser

3.364’ DKK

+30%

Tilgodehavende

3.215’ DKK

+17%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  8.848’
  -5.734’
  -648’
  -
  2.463’
  1’
  -100’
  -
  -99’
  2.364’
  -
  2.364’
  -531’
  1.833’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  2.625’
  -
  2.625’
  -
  -
  -
  -
  2.625’
  -
  2.699’
  -
  7’
  269’
  3.215’
  5.839’
  84’
  469’
  1.850’
  -
  2.403’
  -
  2.403’
  72’
  72’
  -
  -
  -
  -
  862’
  3’
  -
  -
  -
  692’
  -
  2.502’
  5.839’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FiberTech ApS 07.01.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Jægersborgvej 8 · DK-6630 Rødding 26.09.2022
Barsbølmarkvej 22 · DK-6630 Rødding 07.01.2019 25.09.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
611000 Fastnetbaseret telekommunikation 07.01.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-03-09 09.03.2020
2019-01-07 07.01.2019 08.03.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
83.500 DKK 09.03.2020
50.000 DKK 07.01.2019 08.03.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 07.01.2019

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Rene Lynggaard 09.03.2020
Jesper de la Cour Trans Dammose 09.03.2020

Direktører

Navn Fra Til
Jesper de la Cour Trans Dammose 07.01.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper de la Cour Trans Dammose 07.01.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FiberTech ApS

Jægersborgvej 8
6630 Rødding

CVR

40144455

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. januar 2019

P-nummer

1024272725

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

611000
Fastnetbaseret telekommunikation

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

27263197

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at servicere og vedligeholde fibernetværk og dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

83.500 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

14

Reklamebeskyttelse

Nej