HGHH Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jan. 2019
 • CVR 40139877

Virksomheden HGHH Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kastrup. De blev etableret i 1. januar 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.001 DKK, mens den i 2021 var på -5.001 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 22.803 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

23’ DKK

+161%

Egenkapital

128’ DKK

-41%

Omsætning

-

Resultat før skat

24’ DKK

+162%

Årets resultat

202222.803 DKK
2021-37.518 DKK
2020315.961 DKK

Likviditetsgrad

151 %

-95%
God

Afkastningsgrad

-2 %

-4%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

59 %

-39%
God

Overskudsgrad

-

Balance

216’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

132’ DKK

-17%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  24’
  -
  24’
  -1’
  23’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  84’
  84’
  -
  -
  -
  -
  6’
  132’
  216’
  50’
  20’
  -
  -
  128’
  -
  128’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  82’
  87’
  216’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HGHH Holding ApS 01.01.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Amager Landevej 190B · DK-2770 Kastrup 01.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-01-01 01.01.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.01.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.01.2019

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Hansen 01.01.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Hansen 01.01.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HGHH Holding ApS

Amager Landevej 190
2770 Kastrup

CVR

40139877

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. januar 2019

P-nummer

1024266911

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab, at foretage investeringer, samt at udøve enhver aktivitet, der efter ledelsens skøn er forbundet hermed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-