AKWA Venture ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. dec. 2018
 • CVR 40139818

Virksomheden AKWA Venture ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hørsholm. De blev etableret i 21. december 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -11.201 DKK, mens den i 2022 var på -6.505 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 159.511 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

160’ DKK

+174%

Egenkapital

525’ DKK

+44%

Omsætning

-

Resultat før skat

96’ DKK

+172%

Årets resultat

2023159.511 DKK
2022-214.826 DKK
2021-10.031 DKK
202036.393 DKK
2019-11.536 DKK

Likviditetsgrad

29 %

+652%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

45 %

+29%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.156’ DKK

+11%

Bruttofortjeneste

-11’ DKK

-72%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

179’ DKK

+682%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -11’
  -
  -
  -
  -
  48’
  -23’
  -
  25’
  96’
  -
  96’
  -64’
  160’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  977’
  977’
  -
  -
  -
  -
  141’
  179’
  1.156’
  50’
  475’
  -
  -
  525’
  -
  525’
  19’
  19’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  613’
  1.156’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AKWA Venture ApS 21.12.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Slotsmarken 18 · DK-2970 Hørsholm 10.12.2021
Jægervangen 25 · DK-2635 Ishøj 21.12.2018 09.12.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 21.12.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-01-07 07.01.2019
2018-12-21 21.12.2018 06.01.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 21.12.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør. 21.12.2018

Direktører

Navn Fra Til
Anders Kjempff 21.12.2018
Andre Detlef Elefterios Wagener 21.12.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Andre Detlef Elefterios Wagener 27.12.2018
Anders Kjempff 21.12.2018 26.12.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AKWA Venture ApS

Slotsmarken 18
2970 Hørsholm

CVR

40139818

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. december 2018

P-nummer

1024266776

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

aw@mcg.dk

Telefon

28871791

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab og at foretage investering og handel med værdipapirer.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-