Entorn ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jan. 2019
 • CVR 40134891

Virksomheden Entorn ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Vejle Øst. De blev etableret i 1. januar 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 624.249 DKK, mens den i 2022 var på 1.218.518 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -23.305 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Babak Bijan.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-23’ DKK

-233%

Egenkapital

768’ DKK

-3%

Omsætning

-

Resultat før skat

-57’ DKK

-352%

Årets resultat

2023-23.305 DKK
202217.581 DKK
2021100.873 DKK
202025.739 DKK
2019820.278 DKK

Likviditetsgrad

487 %

+12%
God

Afkastningsgrad

-16 %

-681%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

82 %

+6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

938’ DKK

-8%

Bruttofortjeneste

624’ DKK

-49%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

829’ DKK

-18%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  624’
  -
  -
  -
  -152’
  -
  -
  -
  -
  -57’
  -
  -57’
  -33’
  -23’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  109’
  109’
  -
  -
  -
  1’
  750’
  829’
  938’
  50’
  622’
  -
  -
  768’
  -
  768’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  170’
  938’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Entorn ApS 01.01.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Julianelund 27 · DK-7120 Vejle Øst 17.08.2023
Kløvertoften 1 · DK-7100 Vejle 01.01.2019 16.08.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 01.01.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-01-01 01.01.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.01.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.01.2019

Direktører

Navn Fra Til
Babak Bijan 01.01.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Babak Bijan 01.01.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Entorn ApS

Julianelund 27
7120 Vejle Øst

CVR

40134891

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. januar 2019

P-nummer

1024261588

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Bijan Solutions ApS

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-