Cash Flow Company Holding Aps

NORMAL
  • APS
  • Etableret 1. jan. 2019
  • CVR 40131396

Virksomheden Cash Flow Company Holding Aps befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Sønderborg. De blev etableret i 1. januar 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.882 DKK, mens den i 2021 var på -5.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -6.319 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-6’ DKK

-222%

Egenkapital

33’ DKK

-16%

Omsætning

-

Resultat før skat

-8’ DKK

-53%

Årets resultat

2022-6.319 DKK
2021-1.964 DKK
2020-3.750 DKK
2019-5.670 DKK

Likviditetsgrad

71 %

-12%
Svag

Afkastningsgrad

-6 %

-21%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

37 %

-14%
God

Overskudsgrad

-

Balance

91’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-18%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

41’ DKK

-6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
  • 2022
    -
    -6’
    -
    -
    -
    -6’
    -
    -2’
    -
    -2’
    -8’
    -
    -8’
    -
    -6’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
  • 2022
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    50’
    -
    -
    50’
    50’
    -
    -
    -
    -
    -
    41’
    91’
    50’
    -17’
    -
    -
    33’
    -
    33’
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    12’
    -
    1’
    -
    -
    5’
    58’
    91’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Cash Flow Company Holding Aps 01.01.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Jernbanegade 31A · DK-6400 Sønderborg 14.06.2023
Jernbanegade 31A · DK-6400 Sønderborg 01.06.2023 13.06.2023
Trompeterhøj 27 · DK-6470 Sydals 28.02.2023 31.05.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-01-01 01.01.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.01.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren 01.01.2019

Direktører

Navn Fra Til
Frank Ledderer Godbersen 01.01.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Frank Ledderer Godbersen 01.01.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Cash Flow Company Holding Aps

Jernbanegade 31
6400 Sønderborg

CVR

40131396

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. januar 2019

P-nummer

1024256894

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

24263450

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-