Inuacare ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. dec. 2018
 • CVR 40127224

Virksomheden Inuacare ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje" og har adresse i Qaqortoq. De blev etableret i 21. december 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 263.796 DKK, mens den i 2021 var på 172.924 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 45.168 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

45’ DKK

+45%

Egenkapital

191’ DKK

+31%

Omsætning

-

Resultat før skat

66’ DKK

+55%

Årets resultat

202245.168 DKK
202131.220 DKK
20201.748 DKK
201962.286 DKK

Likviditetsgrad

106 %

+16%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

13 %

+70%
God

Soliditetsgrad

31 %

+76%
God

Overskudsgrad

-

Balance

612’ DKK

-26%

Bruttofortjeneste

264’ DKK

+53%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

417’ DKK

-30%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  264’
  -
  -30’
  -
  77’
  2’
  -14’
  -
  -12’
  66’
  -
  66’
  -21’
  45’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  60’
  60’
  -
  135’
  -
  135’
  -
  -
  -
  -
  195’
  355’
  30’
  -
  29’
  3’
  417’
  612’
  50’
  141’
  -
  -
  191’
  -
  191’
  30’
  30’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  203’
  -
  -
  -
  391’
  612’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Inuacare ApS 21.12.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Torvevej · GL-3920 Qaqortoq 21.11.2021
Storesøvej · GL-3920 Qaqortoq 21.12.2018 20.11.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
477500 Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje 21.12.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-12-21 21.12.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 21.12.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to direktører i forening. 21.12.2018

Direktører

Navn Fra Til
Anne Mette Vinge Nielsen 01.01.2019
Pipaluk Kathrine Nielsen 01.01.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anne Mette Vinge Nielsen 01.01.2019
Pipaluk Kathrine Nielsen 01.01.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Inuacare ApS

Torvevej
3920 Qaqortoq

CVR

40127224

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. december 2018

P-nummer

1024252325

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

477500
Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

inuacare@inuacare.com

Telefon

493360

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling, produktion, handel og distribution af naturlige helseprodukter, samt anden efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to direktører i forening.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej