F Sehested Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. dec. 2018
 • CVR 40121765

Virksomheden F Sehested Holding ApS befinder sig i branchen "Serviceydelser til skovbrug" og har adresse i Fredensborg. De blev etableret i 21. december 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.250 DKK, mens den i 2021 var på -8.756 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -41.904 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-42’ DKK

< -999%

Egenkapital

-2’ DKK

-105%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022-41.904 DKK
2021-2.402 DKK
2020-4.570 DKK
2019-3.010 DKK

Likviditetsgrad

0 %

-19%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-0 %

-104%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

857’ DKK

+17%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

+29%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  -
  7’
  -
  -
  -
  -
  -42’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  857’
  857’
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  857’
  50’
  -52’
  -
  -
  -2’
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  859’
  857’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
F Sehested Holding ApS 21.12.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Høje Lønholt 4A · DK-3480 Fredensborg 21.12.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
24000 Serviceydelser til skovbrug 21.12.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-12-21 21.12.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 21.12.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 21.12.2018

Direktører

Navn Fra Til
Flemming Sehested 21.12.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Flemming Sehested 21.12.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

F Sehested Holding ApS

Høje Lønholt 4
3480 Fredensborg

CVR

40121765

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. december 2018

P-nummer

1024246643

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

24000
Serviceydelser til skovbrug

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

61266008

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i associerede virksomheder

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-