Ulrich Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. dec. 2018
 • CVR 40115951

Virksomheden Ulrich Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ringe. De blev etableret i 21. december 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.750 DKK, mens den i 2021 var på -3.750 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.062 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-4’ DKK

+1%

Egenkapital

35’ DKK

-10%

Omsætning

-

Resultat før skat

-4’ DKK

+1%

Årets resultat

2022-4.062 DKK
2021-4.104 DKK
2020-3.998 DKK
2019-3.198 DKK

Likviditetsgrad

343 %

-27%
God

Afkastningsgrad

-8 %

-1%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

71 %

-10%
God

Overskudsgrad

-

Balance

49’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

49’ DKK

-1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -4’
  -
  -4’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  29’
  49’
  49’
  50’
  -15’
  -
  -
  35’
  -
  35’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  14’
  49’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Ulrich Holding ApS 21.12.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Blaakærvej 13 · DK-5750 Ringe 21.12.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 21.12.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-12-21 21.12.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 21.12.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør 21.12.2018

Direktører

Navn Fra Til
Niels Ulrich Nyboe 21.12.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Niels Ulrich Nyboe 21.12.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Ulrich Holding ApS

Blaakærvej 13
5750 Ringe

CVR

40115951

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. december 2018

P-nummer

1024238586

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, investeringer og anden virksomhed i forbindelse hermed efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-