INCA Totalbyg ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. dec. 2018
 • CVR 40107495

Virksomheden INCA Totalbyg ApS befinder sig i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed" og har adresse i Randers C. De blev etableret i 19. december 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 219.282 DKK, mens den i 2021 var på 32.081 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 706 DKK.

Medarbejderstaben består af 7 personer, hvor direktionen bl.a. består af René Ladefoged Jensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1’ DKK

+101%

Egenkapital

17’ DKK

+4%

Omsætning

-

Resultat før skat

1’ DKK

+101%

Årets resultat

2022706 DKK
2021-69.703 DKK
202025.720 DKK
20199.932 DKK

Likviditetsgrad

125 %

+14%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

6 %

+116%
Svag

Soliditetsgrad

20 %

+127%
God

Overskudsgrad

-

Balance

83’ DKK

-54%

Bruttofortjeneste

219’ DKK

+584%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

83’ DKK

-54%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  219’
  -
  -
  -
  5’
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  1’
  0
  1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  61’
  -
  -
  22’
  83’
  83’
  50’
  -69’
  -
  36’
  17’
  -
  17’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  30’
  -
  34’
  -
  66’
  83’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
INCA Totalbyg ApS 22.04.2021
INCA Living ApS 06.11.2020 21.04.2021
3 MB Totalbyg ApS 19.12.2018 05.11.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Hospitalsgade 10 · DK-8900 Randers C 20.06.2022
Haraldsvej 60 · DK-8960 Randers SØ 09.11.2020 19.06.2022
Haraldsvej 60 · DK-8960 Randers SØ 27.10.2020 08.11.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 20.12.2018
711100 Arkitektvirksomhed 19.12.2018 19.12.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-04-22 22.04.2021
2020-11-06 06.11.2020 21.04.2021
2019-08-23 23.08.2019 05.11.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 19.12.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 23.08.2019
Selskabet tegnes af direktørerne. 19.12.2018 22.08.2019

Direktører

Navn Fra Til
René Ladefoged Jensen 31.12.2019
Gerda Halvorsen Jensen 23.08.2019 31.12.2019
Brian Hviid 19.12.2018 09.08.2019

Legalle ejere

Navn Fra Til
René Ladefoged Jensen 31.12.2019
INCA-Holding IVS 23.08.2019 31.12.2019
HviidsHolding ApS 19.12.2018 23.08.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
René Ladefoged Jensen 19.12.2018
Brian Hviid 19.12.2018 23.08.2019
Gerda Halvorsen Jensen 19.12.2018 31.12.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

INCA Totalbyg ApS

Hospitalsgade 10
8900 Randers C

CVR

40107495

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. december 2018

P-nummer

1024301229

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

433200
Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

inca@inca.dk

Telefon

73707020

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive tegnestue og montage virksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

7

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-