Fält Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. dec. 2018
 • CVR 40091467

Virksomheden Fält Holding ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Vallensbæk. De blev etableret i 14. december 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -2.692 DKK, mens den i 2021 var på -2.060 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.722 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-3’ DKK

-32%

Egenkapital

42’ DKK

-6%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022-2.722 DKK
2021-2.063 DKK
2020-435 DKK
2019-3.141 DKK

Likviditetsgrad

95 %

-2%
Svag

Afkastningsgrad

-1 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

21 %

-6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

199’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

-31%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

149’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -3’
  -
  0
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  -3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  50’
  -
  -
  -
  -
  -
  149’
  199’
  50’
  -8’
  -
  -
  42’
  -
  42’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  2’
  151’
  157’
  199’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Fält Holding ApS 14.12.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Løkketoften 50 · DK-2625 Vallensbæk 14.12.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 14.12.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-12-14 14.12.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 14.12.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion. 14.12.2018

Direktører

Navn Fra Til
René Fält 14.12.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Fält Holding ApS

Løkketoften 50
2625 Vallensbæk

CVR

40091467

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. december 2018

P-nummer

1024212803

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber samt anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-