Lund Bonde Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. dec. 2018
 • CVR 40091351

Virksomheden Lund Bonde Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kerteminde. De blev etableret i 1. december 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -13.391 DKK, mens den i 2021 var på -6.305 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 91.011 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

91’ DKK

-10%

Egenkapital

186’ DKK

+23%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

91’ DKK

-10%

Årets resultat

202291.011 DKK
2021101.048 DKK
202023.680 DKK
2019-11.015 DKK

Likviditetsgrad

1.325 %

+85%
God

Afkastningsgrad

-3 %

-80%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

42 %

+4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

442’ DKK

+18%

Bruttofortjeneste

-13’ DKK

-112%

Gældsforpligtelser

255’ DKK

+15%

Tilgodehavende

142’ DKK

+90%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -13’
  -
  -
  -
  -13’
  112’
  -7’
  -
  104’
  91’
  -
  91’
  -
  91’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  300’
  300’
  -
  -
  -
  -
  86’
  142’
  442’
  50’
  79’
  57’
  -
  186’
  -
  186’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  245’
  -
  -
  -
  -
  7’
  4’
  11’
  442’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Lund Bonde Holding ApS 01.12.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Havnegade 39 · DK-5300 Kerteminde 07.12.2021
Dr. Fichs Vej 13 · DK-6000 Kolding 01.12.2018 06.12.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 22.03.2019
642010 Finansielle holdingselskaber 01.12.2018 21.03.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-12-01 01.12.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.12.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene. 01.12.2018

Direktører

Navn Fra Til
Mette Lund Bonde 01.12.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mette Lund Bonde 01.12.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Lund Bonde Holding ApS

Havnegade 39
5300 Kerteminde

CVR

40091351

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. december 2018

P-nummer

1024212714

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mette@sharkogco.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er formueadministration

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-