JSP Holding Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. dec. 2018
 • CVR 40087958

Virksomheden JSP Holding Invest ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vandel. De blev etableret i 5. december 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.100 DKK, mens den i 2021 var på -5.100 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -82.513 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-83’ DKK

-149%

Egenkapital

239’ DKK

-26%

Omsætning

-

Resultat før skat

-88’ DKK

-152%

Årets resultat

2022-82.513 DKK
2021169.287 DKK
2020-47.866 DKK
201960.621 DKK
2018-96.928 DKK

Likviditetsgrad

22 %

-15%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

92 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

258’ DKK

-24%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

4’ DKK

-18%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  -
  -83’
  -
  -83’
  -88’
  -
  -88’
  -5’
  -83’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  254’
  -
  -
  254’
  254’
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  258’
  50’
  171’
  -
  -
  239’
  -
  239’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  -
  -
  4’
  -
  19’
  258’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JSP Holding Invest ApS 05.12.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Gødsbølvej 51 · DK-7184 Vandel 05.12.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 05.12.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-12-05 05.12.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 05.12.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren 05.12.2018

Direktører

Navn Fra Til
Johannes Søndergaard Poulsen 05.12.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Johannes Søndergaard Poulsen 05.12.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JSP Holding Invest ApS

Gødsbølvej 51
7184 Vandel

CVR

40087958

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. december 2018

P-nummer

1024208911

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med investering i kapitalandele samt øvrige passive investeringer og aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-