TIPEJA Holding ApS

 • APS
 • Etableret 10. dec. 2018
 • CVR 40083782
NORMAL

Virksomheden TIPEJA Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Nykøbing Sj. De blev etableret i 10. december 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -3.750 DKK, mens den i 2020 var på -3.750 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 241.970 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

242’ DKK

+126%

Egenkapital

44’ DKK

+5%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-

Årets resultat

2021241.970 DKK
2020106.850 DKK
2019-3.750 DKK

Likviditetsgrad

91 %

+3%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

16 %

-8%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

285’ DKK

+14%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

220’ DKK

+19%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  242’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  65’
  65’
  -
  -
  -
  -
  35’
  220’
  285’
  50’
  -6’
  -
  -
  44’
  -
  44’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  241’
  285’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TIPEJA Holding ApS 10.12.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Lyøvej 5 · DK-4500 Nykøbing Sj 10.12.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 10.12.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 10.12.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren. 10.12.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

TIPEJA Holding ApS

Lyøvej 5
4500 Nykøbing Sj

CVR

40083782

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. december 2018

P-nummer

1024204150

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at være holdingselskab.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

 • Adm. direktør

  Tim Peter Jacobsen

Bestyrelse

-

Stiftere

 • Tim Peter Jacobsen

Revisor

-