JEE2018 Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. dec. 2018
 • CVR 40074163

Virksomheden JEE2018 Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Grenaa. De blev etableret i 7. december 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -7.667 DKK, mens den i 2021 var på -7.239 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 469.358 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

469’ DKK

-21%

Egenkapital

2.235’ DKK

+19%

Omsætning

-

Resultat før skat

454’ DKK

-23%

Årets resultat

2022469.358 DKK
2021597.334 DKK
2020419.243 DKK
20191.036.841 DKK

Likviditetsgrad

2.462 %

+693%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-11%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

+25%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.301’ DKK

-5%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-6%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.632’ DKK

-3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  3’
  -69’
  4’
  -63’
  454’
  -
  454’
  -
  469’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  669’
  -
  -
  669’
  669’
  -
  -
  483’
  -
  561’
  1.632’
  2.301’
  50’
  1.448’
  118’
  -
  2.235’
  -
  2.235’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  28’
  66’
  2.301’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JEE2018 Holding ApS 07.12.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Jernbanevej 2 · DK-8500 Grenaa 07.12.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 07.12.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-12-07 07.12.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 07.12.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 07.12.2018

Direktører

Navn Fra Til
Jens Erik Eriksen 07.12.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Erik Eriksen 07.12.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JEE2018 Holding ApS

Jernbanevej 2
8500 Grenaa

CVR

40074163

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. december 2018

P-nummer

1024192934

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje og besidde kapitalandele i selsskaber, samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-