Legaards Entreprenørforretning ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. dec. 2018
 • CVR 40072713

Virksomheden Legaards Entreprenørforretning ApS befinder sig i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering" og har adresse i Sommersted. De blev etableret i 1. december 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 1.755.702 DKK, mens den i 2022 var på 1.014.708 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 335.363 DKK.

Medarbejderstaben består af 7 personer, hvor direktionen bl.a. består af Anders Christian Legaard.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

335’ DKK

+499%

Egenkapital

583’ DKK

+135%

Omsætning

-

Resultat før skat

432’ DKK

+496%

Årets resultat

2023335.363 DKK
202255.948 DKK
20213.089 DKK
2020103.620 DKK
201935.139 DKK

Likviditetsgrad

115 %

+16%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

21 %

+250%
God

Soliditetsgrad

27 %

+87%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.133’ DKK

+26%

Bruttofortjeneste

1.756’ DKK

+73%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.704’ DKK

+22%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  1.756’
  -1.215’
  -87’
  -
  454’
  -
  -22’
  -
  -22’
  432’
  -
  432’
  -96’
  335’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  430’
  -
  430’
  -
  -
  -
  -
  430’
  60’
  1.140’
  -
  148’
  356’
  1.704’
  2.133’
  50’
  533’
  -
  -
  583’
  -
  583’
  67’
  67’
  -
  -
  -
  -
  -
  154’
  -
  -
  -
  547’
  -
  1.483’
  2.133’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Legaards Entreprenørforretning ApS 01.12.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Kastvråvej 25 · DK-6560 Sommersted 08.01.2019
Kastvråvej 25 · DK-6560 Sommersted 01.12.2018 07.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering 01.12.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-12-01 01.12.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.12.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 01.12.2018

Direktører

Navn Fra Til
Anders Christian Legaard 01.12.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Christian Legaard 01.12.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Legaards Entreprenørforretning ApS

Kastvråvej 25
6560 Sommersted

CVR

40072713

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. december 2018

P-nummer

1024191164

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

439990
Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive af entreprenørforretning, nedrivning samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

7

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-