Glad Gruppen ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. dec. 2018
 • CVR 40063552

Virksomheden Glad Gruppen ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Nykøbing F. De blev etableret i 2. december 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -792 DKK, mens den i 2021 var på -588 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 728.111 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

728’ DKK

+457%

Egenkapital

1.163’ DKK

+167%

Omsætning

-

Resultat før skat

728’ DKK

+458%

Årets resultat

2022728.111 DKK
2021130.712 DKK
202038.078 DKK
2019266.129 DKK

Likviditetsgrad

279 %

+223%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+48%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

94 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.242’ DKK

+160%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

-35%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

222’ DKK

+488%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -1’
  -
  -1’
  728’
  -
  728’
  -
  728’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.021’
  -
  -
  1.021’
  1.021’
  -
  -
  -
  -
  159’
  222’
  1.242’
  40’
  2’
  100’
  -
  1.163’
  -
  1.163’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  73’
  -
  0
  -
  -
  -
  79’
  1.242’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Glad Gruppen ApS 24.03.2020
Glad Gruppen IVS 02.12.2018 23.03.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Ny Kirstinebergvej 21 · DK-4800 Nykøbing F 24.02.2022
Jernbanegade 42 · DK-4800 Nykøbing F 22.03.2020 23.02.2022
Ringstedgade 14 · DK-4700 Næstved 02.12.2018 21.03.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 02.12.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-03-24 24.03.2020
2018-12-02 02.12.2018 23.03.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 24.03.2020
1 DKK 02.12.2018 23.03.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 02.12.2018

Direktører

Navn Fra Til
Brian Phillip 02.12.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Brian Phillip 02.12.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Glad Gruppen ApS

Ny Kirstinebergvej 21
4800 Nykøbing F

CVR

40063552

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. december 2018

P-nummer

1024179989

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-