Kontorhotellet VG19 Aps

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. nov. 2018
 • CVR 40059733

Virksomheden Kontorhotellet VG19 Aps befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Svendborg. De blev etableret i 30. november 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -1.970 DKK, mens den i 2021 var på 46.305 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.683 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-5’ DKK

-113%

Egenkapital

47’ DKK

-63%

Omsætning

-

Resultat før skat

-5’ DKK

-110%

Årets resultat

2022-4.683 DKK
202137.058 DKK
202021.684 DKK
20196.785 DKK

Likviditetsgrad

101 %

-41%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

-107%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

30 %

-42%
God

Overskudsgrad

-

Balance

154’ DKK

-35%

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

-104%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

109’ DKK

-43%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -2’
  -
  -3’
  -
  -3’
  -5’
  -
  -5’
  -
  -5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  46’
  46’
  46’
  -
  -
  -
  -
  86’
  109’
  154’
  60’
  -5’
  -
  -
  47’
  -
  47’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  -
  107’
  154’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kontorhotellet VG19 Aps 30.11.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Vestergade 19 · DK-5700 Svendborg 19.12.2018
Vestergade 19 · DK-5700 Svendborg 30.11.2018 18.12.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.07.2019
682030 Anden udlejning af boliger 30.11.2018 30.06.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-11-30 30.11.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
60.000 DKK 30.11.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen eller af alle bestyrelsesmedlemmer i forening 30.11.2018

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Lisbet Birgitte Henneby Nielsen 12.05.2023
Tomas Henneby 27.06.2022
Per Røssel 27.06.2022

Direktører

Navn Fra Til
Per Røssel 27.06.2022
Eskild Plate Kristensen 30.11.2018 27.06.2022

Legalle ejere

Navn Fra Til
HENNEBY NIELSEN HOLDING ApS 31.05.2022
PORTHOS INDEPENDENT MARITIME ApS 30.11.2018 01.06.2022
JECVA Holding ApS 30.11.2018 01.06.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Eskild Plate Kristensen 30.11.2018 01.06.2022
Jørn Henneby Nielsen 30.11.2018
Johannes Odder 30.11.2018 01.06.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kontorhotellet VG19 Aps

Vestergade 19
5700 Svendborg

CVR

40059733

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. november 2018

P-nummer

1024175843

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Kontorhotellet Svendborg Aps
 • Kontorhotellet VG 19 Svendborg Aps

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kvstg19@gmail.com

Telefon

21435502

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive kontorudlejning og hermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen eller af alle bestyrelsesmedlemmer i forening

Registeret kapital

60.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja