Backup Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. nov. 2018
 • CVR 40052909

Virksomheden Backup Holding ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederiksberg. De blev etableret i 26. november 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.045 DKK, mens den i 2021 var på -5.025 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 398.988 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

399’ DKK

+247%

Egenkapital

955’ DKK

+43%

Omsætning

-

Resultat før skat

397’ DKK

+245%

Årets resultat

2022398.988 DKK
2021114.925 DKK
2020246.265 DKK
2019268.166 DKK

Likviditetsgrad

430 %

-63%
God

Afkastningsgrad

-0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

86 %

-7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.106’ DKK

+54%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

647’ DKK

+17%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  -
  -6’
  -
  -6’
  397’
  -
  397’
  -
  399’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  458’
  -
  -
  458’
  458’
  -
  -
  -
  -
  504’
  647’
  1.106’
  50’
  791’
  114’
  -
  955’
  -
  955’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  60’
  -
  -
  -
  5’
  0
  151’
  1.106’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Backup Holding ApS 26.11.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Allegade 27 · DK-2000 Frederiksberg 12.06.2023
Banemarksvej 50G · DK-2605 Brøndby 02.04.2019 11.06.2023
Hyltebjerg Allé 36B · DK-2720 Vanløse 26.11.2018 01.04.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 26.11.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-11-26 26.11.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 26.11.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af 1 direktør. 26.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Allan Risgaard Papadakis 26.11.2018

Legalle ejere

Navn Fra Til
Allan Risgaard Papadakis 26.11.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Backup Holding ApS

Allegade 27
2000 Frederiksberg

CVR

40052909

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. november 2018

P-nummer

1024167468

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kontakt@inhousecph.dk

Telefon

29898017

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-