Blandfort Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. nov. 2018
 • CVR 40046747

Virksomheden Blandfort Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 26. november 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -1.294 DKK, mens den i 2021 var på 499 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.294 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1’ DKK

< -999%

Egenkapital

34’ DKK

-4%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1’ DKK

Årets resultat

2022-1.294 DKK
2021-91 DKK
2020-588 DKK
2019-4.132 DKK

Likviditetsgrad

56 %

-3%
Svag

Afkastningsgrad

-1 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

39 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

88’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

-359%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

30’ DKK

-1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -1’
  -
  -1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  58’
  58’
  -
  -
  -
  -
  -
  30’
  88’
  40’
  -6’
  -
  -
  34’
  -
  34’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  -
  54’
  88’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Blandfort Holding ApS 21.04.2021
Blandfort Holding IVS 26.11.2018 20.04.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Rosenvængets Allé 10 · DK-2100 København Ø 12.08.2019
Rosenvængets Allé 10 · DK-2100 København Ø 14.01.2019 11.08.2019
Rosenvængets Allé 10 · DK-2100 København Ø 26.11.2018 13.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 26.11.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-04-21 21.04.2021
2018-11-26 26.11.2018 20.04.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 21.04.2021
1 DKK 26.11.2018 20.04.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren alene 26.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Kim Blandfort Christensen 26.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kim Blandfort Christensen 26.11.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Blandfort Holding ApS

Rosenvængets Allé 10
2100 København Ø

CVR

40046747

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. november 2018

P-nummer

1024160633

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kim@blandfort.com

Telefon

31411013

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje andele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsen skøn

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-