NX Strategy ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. nov. 2018
 • CVR 40037926

Virksomheden NX Strategy ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Aalborg. De blev etableret i 14. november 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -10.775 DKK, mens den i 2021 var på -15.455 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -35.769 DKK.

I bestyrelsen sidder 1 person, som ledes af bestyrelsesformand Henrik Olesen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-36’ DKK

+44%

Egenkapital

542’ DKK

-6%

Omsætning

-

Resultat før skat

-36’ DKK

+44%

Årets resultat

2022-35.769 DKK
2021-63.692 DKK
202070.186 DKK
2019521.098 DKK

Likviditetsgrad

25 %

+233%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-2 %

+14%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

86 %

+16%
God

Overskudsgrad

-

Balance

632’ DKK

-19%

Bruttofortjeneste

-11’ DKK

+30%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

22’ DKK

+47%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -11’
  -
  -
  -
  -11’
  1’
  -
  -
  1’
  -36’
  -
  -36’
  -
  -36’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  610’
  610’
  -
  -
  -
  14’
  8’
  22’
  632’
  50’
  342’
  -
  -
  542’
  -
  542’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  91’
  632’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NX Strategy ApS 14.11.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Mester Eriks Vej 25 · DK-9000 Aalborg 14.11.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 28.11.2018
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 14.11.2018 27.11.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-11-14 14.11.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 14.11.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen. 14.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Olesen 14.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Olesen 14.11.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NX Strategy ApS

Mester Eriks Vej 25
9000 Aalborg

CVR

40037926

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. november 2018

P-nummer

1024150735

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

holesenprivat@gmail.com

Telefon

40468000

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er konsulent virksomhed, ejendomshandel/drift, industri og hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

Stifter

Revisor

-