Curtsen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. nov. 2018
 • CVR 40034730

Virksomheden Curtsen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Veksø Sjælland. De blev etableret i 15. november 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -5.000 DKK, mens den i 2022 var på -5.077 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 678.276 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

678’ DKK

+130%

Egenkapital

3.054’ DKK

+22%

Omsætning

-

Resultat før skat

677’ DKK

+131%

Årets resultat

2023678.276 DKK
2022294.949 DKK
2021189.386 DKK
2020264.244 DKK
2019-5.619 DKK

Likviditetsgrad

124 %

-80%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

+27%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

85 %

-9%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.588’ DKK

+34%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

+2%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

662’ DKK

-41%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  0
  -
  682’
  682’
  677’
  -
  677’
  -1’
  678’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.925’
  -
  -
  2.925’
  2.925’
  -
  -
  47’
  -
  164’
  662’
  3.588’
  50’
  2.882’
  122’
  -
  3.054’
  -
  3.054’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  444’
  -
  -
  -
  4’
  -
  534’
  3.588’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Curtsen Holding ApS 15.11.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Pileholm 6 · DK-3670 Veksø Sjælland 15.11.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 15.11.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-11-15 15.11.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 15.11.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 15.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Martin Curtsen 15.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Curtsen 15.11.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Curtsen Holding ApS

Pileholm 6
3670 Veksø Sjælland

CVR

40034730

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. november 2018

P-nummer

1024146959

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at fungere som holdingselskab samt drive investeringsvirksomhed med henblik på forrentning af opsparet kapital.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-