AP STUFF ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. nov. 2018
 • CVR 40031677

Virksomheden AP STUFF ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet" og har adresse i Vejen. De blev etableret i 19. november 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 114.176 DKK, mens den i 2021 var på 31.589 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 124.738 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

125’ DKK

+474%

Egenkapital

257’ DKK

+94%

Omsætning

-

Resultat før skat

162’ DKK

+464%

Årets resultat

2022124.738 DKK
202121.714 DKK
2020113.081 DKK
2019-2.485 DKK

Likviditetsgrad

193 %

+374%
God

Afkastningsgrad

33 %

+125%
God

Soliditetsgrad

76 %

+22%
God

Overskudsgrad

-

Balance

340’ DKK

+60%

Bruttofortjeneste

114’ DKK

+261%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

160’ DKK

+389%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  114’
  -1’
  -
  -
  113’
  49’
  -1’
  -
  48’
  162’
  -
  162’
  -
  125’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  180’
  180’
  -
  29’
  -
  -
  131’
  160’
  340’
  40’
  217’
  -
  -
  257’
  -
  257’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  57’
  83’
  340’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AP STUFF ApS 25.05.2021
AP STUFF IVS 19.11.2018 24.05.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Mannehøj 58 · DK-6600 Vejen 17.07.2022
Havnegade 2B · DK-5000 Odense C 20.09.2021 16.07.2022
Mannehøj 58 · DK-6600 Vejen 11.06.2020 19.09.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
479115 Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet 01.04.2020
773900 Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. 19.11.2018 31.03.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-05-25 25.05.2021
2018-11-19 19.11.2018 24.05.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 25.05.2021
1 DKK 19.11.2018 24.05.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene 19.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Anders Pedersen 19.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Pedersen 19.11.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AP STUFF ApS

Mannehøj 58
6600 Vejen

CVR

40031677

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. november 2018

P-nummer

1024143836

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

479115
Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

ap@apstuff.eu

Telefon

-

Hjemmeside

Formål

Virksomhedens formål er at udleje materielle aktiver

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-