Ricmot Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. nov. 2018
 • CVR 40028242

Virksomheden Ricmot Holding ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 16. november 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.875 DKK, mens den i 2021 var på -2.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 94.991 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

95’ DKK

-49%

Egenkapital

308’ DKK

-6%

Omsætning

-

Resultat før skat

93’ DKK

-49%

Årets resultat

202294.991 DKK
2021185.267 DKK
2020310.585 DKK
20195.249 DKK

Likviditetsgrad

1.198 %

+423%
God

Afkastningsgrad

-2 %

-233%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

96 %

+14%
God

Overskudsgrad

-

Balance

320’ DKK

-17%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-175%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

140’ DKK

+4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  -
  -3’
  103’
  100’
  93’
  -
  93’
  -
  95’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  179’
  -
  -
  179’
  179’
  -
  -
  111’
  -
  -
  140’
  320’
  50’
  136’
  118’
  -
  308’
  -
  308’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  1’
  12’
  320’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Ricmot Holding ApS 16.05.2023
Ricmot ApS 16.11.2018 15.05.2023

Adresse

Adresse Fra Til
Strandboulevarden 62B · DK-2100 København Ø 16.11.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 16.11.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-05-16 16.05.2023
2018-11-16 16.11.2018 15.05.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 16.11.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 16.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Ronni Chidekel 16.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ronni Chidekel 16.11.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Ricmot Holding ApS

Strandboulevarden 62
2100 København Ø

CVR

40028242

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. november 2018

P-nummer

1024139162

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er eje kapitalandele i andre selskaber og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-