LKDO Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. nov. 2018
 • CVR 40027017

Virksomheden LKDO Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vanløse. De blev etableret i 7. november 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 0 DKK, mens den i 2022 var på -18.262 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 164.283 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

164’ DKK

+183%

Egenkapital

218’ DKK

+305%

Omsætning

-

Resultat før skat

164’ DKK

+182%

Årets resultat

2023164.283 DKK
2022-199.106 DKK
2021390 DKK
2020-46.714 DKK
2019-14.743 DKK

Likviditetsgrad

15 %

0%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

85 %

+46%
God

Overskudsgrad

-

Balance

256’ DKK

+178%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

6’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  164’
  -
  164’
  -
  164’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  251’
  -
  -
  251’
  251’
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  256’
  50’
  168’
  -
  -
  218’
  -
  218’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  31’
  -
  -
  -
  -
  8’
  38’
  256’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LKDO Holding ApS 07.11.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Fossgårdsvej 20 · DK-2720 Vanløse 22.06.2023
Jyllingevej 3 · DK-2720 Vanløse 07.11.2018 21.06.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 07.11.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-11-07 07.11.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 07.11.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 07.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Kim Dalsgaard Olesen 07.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kim Dalsgaard Olesen 07.11.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LKDO Holding ApS

Fossgårdsvej 20
2720 Vanløse

CVR

40027017

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. november 2018

P-nummer

1024136554

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at besidde aktier eller anparter i andre selskaber og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-