Knuckle Bump Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. nov. 2018
 • CVR 40025685

Virksomheden Knuckle Bump Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kongens Lyngby. De blev etableret i 15. november 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -140 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

48’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

2022-140 DKK
20210 DKK
2020-374 DKK
2019-1.628 DKK

Likviditetsgrad

0 %

-13%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

13 %

0%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

358’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1’ DKK

-13%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  0
  -
  0
  -
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  357’
  357’
  -
  -
  -
  -
  1’
  1’
  358’
  50’
  -2’
  -
  -
  48’
  -
  48’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  310’
  358’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Knuckle Bump Holding ApS 15.11.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Granparken 172 · DK-2800 Kongens Lyngby 21.05.2022
Kanalvej 1B · DK-2800 Kongens Lyngby 15.01.2019 20.05.2022
Jægersborg Alle 213 · DK-2820 Gentofte 15.11.2018 14.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 15.11.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-11-15 15.11.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 15.11.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 15.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Martin Qvist Lorensen 15.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Qvist Lorensen 15.11.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Knuckle Bump Holding ApS

Granparken 172
2800 Kongens Lyngby

CVR

40025685

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. november 2018

P-nummer

1024135507

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

martin@qvistlorensen.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-