Diamant Copenhagen ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. nov. 2018
 • CVR 40022767

Virksomheden Diamant Copenhagen ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer" og har adresse i København S. De blev etableret i 14. november 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 2.000 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.000 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2’ DKK

> +999%

Egenkapital

33’ DKK

+6%

Omsætning

-

Resultat før skat

2’ DKK

> +999%

Årets resultat

20222.000 DKK
2021-16 DKK
2020-11 DKK
2019-9.304 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

4 %

Svag

Soliditetsgrad

65 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

50’ DKK

+5%

Bruttofortjeneste

2’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

50’ DKK

+5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  2’
  -
  -
  -
  2’
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  2’
  -
  2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  47’
  -
  -
  -
  3’
  50’
  50’
  40’
  -7’
  -
  -
  33’
  -
  33’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  17’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Diamant Copenhagen ApS 14.10.2021
Diamant Copenhagen IVS 14.11.2018 13.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Sundbyvestervej 91 · DK-2300 København S 02.06.2021
Sundbyvestervej 91 · DK-2300 København S 14.11.2018 01.06.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
477700 Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer 14.11.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-14 14.10.2021
2018-11-14 14.11.2018 13.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 14.10.2021
1 DKK 14.11.2018 13.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene 14.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Sait Okan Ciftci 14.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Sait Okan Ciftci 14.11.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Diamant Copenhagen ApS

Sundbyvestervej 91
2300 København S

CVR

40022767

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. november 2018

P-nummer

1024132761

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

477700
Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, og andre aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-