Dr RJ Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. nov. 2018
 • CVR 40021744

Virksomheden Dr RJ Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederiksberg. De blev etableret i 14. november 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -1.425 DKK, mens den i 2021 var på -5.775 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.535 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-2’ DKK

+73%

Egenkapital

44’ DKK

-3%

Omsætning

-

Resultat før skat

-2’ DKK

+73%

Årets resultat

2022-1.535 DKK
2021-5.775 DKK
202012.750 DKK
2019-1.035 DKK

Likviditetsgrad

219 %

+10%
God

Afkastningsgrad

-3 %

+73%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

85 %

+5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

52’ DKK

-8%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

+75%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

17’ DKK

-21%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -
  -2’
  -
  -2’
  -
  -2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  35’
  35’
  -
  -
  -
  -
  12’
  17’
  52’
  40’
  4’
  -
  -
  44’
  -
  44’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  8’
  52’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Dr RJ Holding ApS 08.10.2021
Dr RJ Holding IVS 14.11.2018 07.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Egeskellet 6 · DK-2000 Frederiksberg 14.11.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 10.03.2022
642010 Finansielle holdingselskaber 14.11.2018 09.03.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-08 08.10.2021
2018-11-14 14.11.2018 07.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 08.10.2021
1 DKK 14.11.2018 07.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene. 14.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Rene Jørgensen 14.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Rene Jørgensen 14.11.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Dr RJ Holding ApS

Egeskellet 6
2000 Frederiksberg

CVR

40021744

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. november 2018

P-nummer

1024129795

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber samt andre dertil knyttede investeringer efter ledelsens bestemmelse

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-