Wei Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. nov. 2018
 • CVR 40017283

Virksomheden Wei Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Randers SØ. De blev etableret i 8. november 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 261.821 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

262’ DKK

-67%

Egenkapital

4.381’ DKK

+5%

Omsætning

-

Resultat før skat

167’ DKK

-80%

Årets resultat

2022261.821 DKK
2021790.783 DKK
2020952.271 DKK
20191.004.246 DKK
2018-4.875 DKK

Likviditetsgrad

160 %

+34%
God

Afkastningsgrad

10 %

-8%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

75 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.822’ DKK

+6%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.304’ DKK

+44%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  572’
  -
  -
  -
  -
  167’
  -
  167’
  -95’
  262’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.600’
  -
  -
  3.519’
  3.519’
  -
  -
  501’
  -
  1.803’
  2.304’
  5.822’
  50’
  4.272’
  59’
  -
  4.381’
  -
  4.381’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  839’
  -
  6’
  -
  -
  342’
  1.441’
  5.822’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Wei Holding ApS 08.11.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Thetisvej 38 · DK-8960 Randers SØ 08.11.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 08.11.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-11-08 08.11.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 08.11.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren. 08.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Weiqiong Huang 08.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Weiqiong Huang 08.11.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Wei Holding ApS

Thetisvej 38
8960 Randers SØ

CVR

40017283

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. november 2018

P-nummer

1024125315

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

86447060

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-