Lehman Partners ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. nov. 2018
 • CVR 40013946

Virksomheden Lehman Partners ApS befinder sig i branchen "Fremstilling af boligtekstiler" og har adresse i Skodsborg. De blev etableret i 12. november 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -1.152 DKK, mens den i 2022 var på -57.312 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -3.642 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-4’ DKK

+92%

Egenkapital

-116’ DKK

-3%

Omsætning

-

Resultat før skat

-4’ DKK

+92%

Årets resultat

2023-3.642 DKK
2022-45.535 DKK
202134.649 DKK
2020-32.718 DKK
2019-119.054 DKK

Likviditetsgrad

2 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-14 %

+68%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

817’ DKK

+219%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

+98%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

17’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -
  -
  -3’
  -
  -3’
  -4’
  -
  -4’
  -1’
  -4’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  800’
  800’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  800’
  -
  3’
  -
  -
  -
  17’
  817’
  50’
  -166’
  -
  -
  -116’
  -
  -116’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  887’
  -
  33’
  -
  12’
  -
  933’
  817’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Lehman Partners ApS 23.01.2024
Lehman Care ApS 12.11.2018 22.01.2024

Adresse

Adresse Fra Til
Skodsborg Strandvej 211 · DK-2942 Skodsborg 18.03.2024
Skodsborg Strandvej 131 · DK-2942 Skodsborg 28.12.2023 17.03.2024
Skodsborg Strandvej 113 · DK-2942 Skodsborg 12.11.2018 27.12.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
139210 Fremstilling af boligtekstiler 30.10.2019
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 12.11.2018 29.10.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2024-01-23 23.01.2024
2018-11-12 12.11.2018 22.01.2024

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 12.11.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 12.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Helle Lehman Henriksen 12.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Helle Lehman Henriksen 12.11.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Lehman Partners ApS

Skodsborg Strandvej 211
2942 Skodsborg

CVR

40013946

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. november 2018

P-nummer

1024121883

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

139210
Fremstilling af boligtekstiler

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

45208080

Formål

Virksomhedens formål er at udvikle og distribuere arbejdsmarkedsrettede udviklings- og læringsforløb samt relaterede produkter

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-