Nordic Scooters ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. nov. 2018
 • CVR 40009833

Virksomheden Nordic Scooters ApS befinder sig i branchen "Cykel- og knallertforretninger" og har adresse i Frederikshavn. De blev etableret i 1. november 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -70.788 DKK, mens den i 2021 var på -54.217 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -75.022 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-75’ DKK

-30%

Egenkapital

-47’ DKK

-265%

Omsætning

-

Resultat før skat

-75’ DKK

-30%

Årets resultat

2022-75.022 DKK
2021-57.729 DKK
202030.526 DKK
2019-44.506 DKK

Likviditetsgrad

48 %

-64%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-108 %

-541%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

43’ DKK

-63%

Bruttofortjeneste

-71’ DKK

-31%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

43’ DKK

-63%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -71’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -75’
  -
  -75’
  -
  -75’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  43’
  43’
  43’
  100’
  -147’
  -
  -
  -47’
  -
  -47’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  88’
  -
  -
  -
  -
  -
  90’
  43’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Nordic Scooters ApS 01.11.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Golfvej 8 · DK-9900 Frederikshavn 12.12.2019
Golfvej 8 · DK-9900 Frederikshavn 02.12.2019 11.12.2019
Golfvej 8 · DK-9900 Frederikshavn 31.01.2019 01.12.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
476420 Cykel- og knallertforretninger 01.11.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-11-01 01.11.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
100.000 DKK 01.11.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 01.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Jacob Diget Schaadt-Jacobsen 01.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jacob Diget Schaadt-Jacobsen 01.11.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Nordic Scooters ApS

Golfvej 8
9900 Frederikshavn

CVR

40009833

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. november 2018

P-nummer

1024117673

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

476420
Cykel- og knallertforretninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@mywebhosting.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med elektriske scootere og reservedele, herunder import/eksport og anden forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

100.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-