AR Entreprise ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. nov. 2018
 • CVR 40001212

Virksomheden AR Entreprise ApS befinder sig i branchen "Malerforretninger" og har adresse i Hørsholm. De blev etableret i 5. november 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -38.848 DKK, mens den i 2022 var på -999 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -96.741 DKK.

Medarbejderstaben består af 3 personer, hvor direktionen bl.a. består af Alexandre Frederic Rabot.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-97’ DKK

< -999%

Egenkapital

-58’ DKK

-248%

Omsætning

-

Resultat før skat

-120’ DKK

< -999%

Årets resultat

2023-96.741 DKK
2022-930 DKK
20210 DKK
20200 DKK
20190 DKK

Likviditetsgrad

40 %

-98%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-301 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-152 %

-260%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

38’ DKK

-8%

Bruttofortjeneste

-39’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

38’ DKK

-8%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -39’
  -75’
  -
  -
  -114’
  -
  -6’
  -
  -6’
  -120’
  -
  -120’
  -23’
  -97’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  15’
  38’
  38’
  40’
  -98’
  -
  -
  -58’
  -
  -58’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  85’
  -
  -
  -
  -
  -
  96’
  38’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AR Entreprise ApS 27.09.2023
Rabot Holding ApS 11.10.2021 26.09.2023
Rabot Holding IVS 05.11.2018 10.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Brombærdalen 3 · DK-2970 Hørsholm 29.06.2022
Lindegårdsvej 8 · DK-2920 Charlottenlund 02.08.2020 28.06.2022
Havegårdsvej 21 · DK-4500 Nykøbing Sj 05.11.2018 01.08.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
433410 Malerforretninger 04.10.2023
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 05.11.2018 03.10.2023

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-10-04 04.10.2023
2023-09-27 27.09.2023 03.10.2023
2021-10-11 11.10.2021 26.09.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 11.10.2021
1 DKK 05.11.2018 10.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 05.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Alexandre Frederic Rabot 05.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Alexandre Frederic Rabot 05.11.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AR Entreprise ApS

Brombærdalen 3
2970 Hørsholm

CVR

40001212

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. november 2018

P-nummer

1024106299

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

433410
Malerforretninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

af.rabot@gmail.com

Telefon

31104600

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive malervirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

3

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-