Hawker Textiles ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. nov. 2018
 • CVR 39990687

Virksomheden Hawker Textiles ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med tekstiler" og har adresse i Morud. De blev etableret i 1. november 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -238.214 DKK, mens den i 2021 var på -89.819 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -337.064 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-337’ DKK

-96%

Egenkapital

-437’ DKK

-336%

Omsætning

-

Resultat før skat

-337’ DKK

-96%

Årets resultat

2022-337.064 DKK
2021-171.690 DKK
202046.044 DKK
201925.353 DKK

Likviditetsgrad

68 %

-24%
Svag

Afkastningsgrad

-35 %

-118%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-46 %

-320%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

943’ DKK

+4%

Bruttofortjeneste

-238’ DKK

-165%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

943’ DKK

+4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -238’
  -
  -
  -
  -332’
  0
  -
  -
  0
  -337’
  -
  -337’
  0
  -337’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  452’
  429’
  -
  4’
  50’
  943’
  943’
  40’
  -477’
  -
  -
  -437’
  -
  -437’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.024’
  -
  1.380’
  943’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Hawker Textiles ApS 24.06.2021
Hawker Textiles IVS 01.11.2018 23.06.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Rosenholmgrenen 5 · DK-5462 Morud 01.11.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
464100 Engroshandel med tekstiler 01.11.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-06-24 24.06.2021
2020-06-12 12.06.2020 23.06.2021
2018-11-01 01.11.2018 11.06.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 24.06.2021
1 DKK 01.11.2018 23.06.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Jeppe Høeg Schroll Andersen 01.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jeppe Høeg Schroll Andersen 01.11.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Hawker Textiles ApS

Rosenholmgrenen 5
5462 Morud

CVR

39990687

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. november 2018

P-nummer

1024095971

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

464100
Engroshandel med tekstiler

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-