412 Service ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. nov. 2018
 • CVR 39989832

Virksomheden 412 Service ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Støvring. De blev etableret i 1. november 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 311.033 DKK, mens den i 2022 var på 225.349 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 64.566 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

65’ DKK

+4%

Egenkapital

234’ DKK

+38%

Omsætning

-

Resultat før skat

136’ DKK

+70%

Årets resultat

202364.566 DKK
202262.183 DKK
202161.887 DKK
202034.184 DKK
2019-11.333 DKK

Likviditetsgrad

4 %

-30%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

5 %

+35%
Svag

Soliditetsgrad

5 %

+25%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

4.642’ DKK

+10%

Bruttofortjeneste

311’ DKK

+38%

Gældsforpligtelser

4.408’ DKK

+9%

Tilgodehavende

52’ DKK

-3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  311’
  -
  -72’
  -
  239’
  -
  -104’
  -
  -104’
  136’
  -
  136’
  -71’
  65’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  4.590’
  -
  -
  -
  -
  4.590’
  -
  -
  -
  52’
  -
  52’
  4.642’
  40’
  194’
  -
  -
  234’
  -
  234’
  -
  -
  2.556’
  -
  -
  -
  2.967’
  19’
  -
  550’
  -
  -
  -
  1.441’
  4.642’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
412 Service ApS 20.09.2021
412 Service IVS 01.11.2018 19.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Nibevej 55 · DK-9530 Støvring 22.04.2024
Nibevej 55 · DK-9530 Støvring 10.12.2023 21.04.2024
Nibevej 55 · DK-9530 Støvring 13.11.2023 09.12.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 01.11.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-20 20.09.2021
2019-06-01 01.06.2019 19.09.2021
2018-11-01 01.11.2018 31.05.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 20.09.2021
100 DKK 01.11.2018 19.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene. 01.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Kristian de Linde 01.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kristian de Linde 01.11.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

412 Service ApS

Nibevej 55
9530 Støvring

CVR

39989832

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. november 2018

P-nummer

1024094940

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

k_de_linde@hotmail.com

Telefon

30221222

Hjemmeside

-

Formål

Ejendoms udlejning, udlejning af udstyr og løsning af konsulent opgaver.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-