Kresten Banke Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. okt. 2018
 • CVR 39980711

Virksomheden Kresten Banke Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Åbyhøj. De blev etableret i 29. oktober 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -8.926 DKK, mens den i 2022 var på -10.536 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -9.882 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-10’ DKK

-103%

Egenkapital

933’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

-12’ DKK

-104%

Årets resultat

2023-9.882 DKK
2022284.327 DKK
2021558.388 DKK
2020104.730 DKK
2019-5.412 DKK

Likviditetsgrad

194 %

-50%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+13%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

94 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

992’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

+15%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

115’ DKK

-59%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -
  -12’
  -
  -12’
  -2’
  -10’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  -
  -
  877’
  877’
  -
  -
  57’
  0
  6’
  115’
  992’
  40’
  893’
  -
  -
  933’
  -
  933’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  59’
  992’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kresten Banke Holding ApS 12.03.2021
Kresten Banke Holding IVS 29.10.2018 11.03.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Chr. Winthers Vej 23 · DK-8230 Åbyhøj 29.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 29.10.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-03-12 12.03.2021
2018-10-29 29.10.2018 11.03.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 12.03.2021
500 DKK 29.10.2018 11.03.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 29.10.2018

Direktører

Navn Fra Til
Kresten Banke 29.10.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kresten Banke 29.10.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kresten Banke Holding ApS

Chr. Winthers Vej 23
8230 Åbyhøj

CVR

39980711

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. oktober 2018

P-nummer

1024081822

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og andet efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-