NDH Invest ApS

UNDER KONKURS
 • APS
 • Etableret 24. okt. 2018
 • CVR 39971585

Virksomheden NDH Invest ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kjellerup. De blev etableret i 24. oktober 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -1.418 DKK, mens den i 2021 var på 19.123 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -117.567 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-118’ DKK

< -999%

Egenkapital

-66’ DKK

-228%

Omsætning

-

Resultat før skat

-114’ DKK

< -999%

Årets resultat

2022-117.567 DKK
20211.480 DKK
20200 DKK

Likviditetsgrad

48 %

-17%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-14 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-17 %

-250%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

398’ DKK

-15%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

-107%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

225’ DKK

-6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -1’
  -
  -53’
  -
  -54’
  6’
  -16’
  -
  -10’
  -114’
  -
  -114’
  -
  -118’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  173’
  -
  173’
  -
  -
  -
  -
  173’
  -
  -
  -
  -
  4’
  225’
  398’
  50’
  -116’
  -
  -
  -66’
  -
  -66’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  460’
  -
  -
  -
  4’
  -
  464’
  398’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NDH Invest ApS 24.10.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Kaj Munks Vej 15 · DK-8620 Kjellerup 24.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 24.10.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-10-24 24.10.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 24.10.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en likvidator 18.12.2023 08.02.2024
Virksomheden tegnes af direktionen. 24.10.2018 07.11.2023

Direktører

Navn Fra Til
Nicolaj Dændler Hougaard 24.10.2018 07.11.2023
Nicolaj Dændler Hougaard 24.10.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nicolaj Dændler Hougaard 24.10.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NDH Invest ApS

Kaj Munks Vej 15
8620 Kjellerup

CVR

39971585

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. oktober 2018

P-nummer

1024075059

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

ndhbyg@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er holding virksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en likvidator

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-