Enslev Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. okt. 2018
 • CVR 39969939

Virksomheden Enslev Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Grenaa. De blev etableret i 23. oktober 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -3.259 DKK, mens den i 2022 var på -2.625 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 154.585 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

155’ DKK

+63%

Egenkapital

308’ DKK

+46%

Omsætning

-

Resultat før skat

155’ DKK

+63%

Årets resultat

2023154.585 DKK
202295.064 DKK
202142.985 DKK
202039.370 DKK
2019-16.422 DKK

Likviditetsgrad

1.412 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

99 %

+30%
God

Overskudsgrad

-

Balance

311’ DKK

+12%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

-24%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

38’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  155’
  -
  155’
  -
  155’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  273’
  273’
  -
  -
  -
  -
  38’
  38’
  311’
  50’
  199’
  59’
  -
  308’
  -
  308’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  311’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Enslev Holding ApS 23.10.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Kirkevej 8 · DK-8500 Grenaa 23.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 23.10.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-10-23 23.10.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 23.10.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 23.10.2018

Direktører

Navn Fra Til
Niels Bruun Laursen 23.10.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Niels Bruun Laursen 23.10.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Enslev Holding ApS

Kirkevej 8
8500 Grenaa

CVR

39969939

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. oktober 2018

P-nummer

1024072483

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at foretage investeringer i værdipapirer og at fungere som holdingselskab for helt eller delvist ejede datterselskaber samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-