CSS Hardwood Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. okt. 2018
 • CVR 39968843

Virksomheden CSS Hardwood Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Odense C. De blev etableret i 18. oktober 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -25.013 DKK, mens den i 2021 var på -15.631 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 290.767 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

291’ DKK

-44%

Egenkapital

2.531’ DKK

+10%

Omsætning

-

Resultat før skat

295’ DKK

-45%

Årets resultat

2022290.767 DKK
2021517.399 DKK
2020212.237 DKK
2019334.737 DKK
2018506.141 DKK

Likviditetsgrad

162 %

+25%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

71 %

+11%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.556’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-25’ DKK

-60%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.657’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -25’
  -
  -
  -
  -
  75’
  -31’
  277’
  321’
  295’
  -
  295’
  -5’
  291’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.900’
  -
  -
  1.900’
  1.900’
  -
  -
  -
  -
  7’
  1.657’
  3.556’
  50’
  1.384’
  200’
  -
  2.531’
  -
  2.531’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  833’
  -
  -
  5’
  -
  123’
  1.025’
  3.556’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CSS Hardwood Holding ApS 18.10.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Kongensgade 31B · DK-5000 Odense C 18.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 18.10.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-10-18 18.10.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 18.10.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 18.10.2018

Direktører

Navn Fra Til
Peter Hvalsø Svinding 18.10.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Hvalsø Svinding 18.10.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CSS Hardwood Holding ApS

Kongensgade 31
5000 Odense C

CVR

39968843

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. oktober 2018

P-nummer

1024071908

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, passiv kapitalanbringelse, formueforvaltning samt anden beslægtet virksomhed hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja