Knudsen Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. okt. 2018
 • CVR 39966662

Virksomheden Knudsen Invest ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Brønderslev. De blev etableret i 24. oktober 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -3.752 DKK, mens den i 2022 var på -6.401 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.787 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-5’ DKK

-102%

Egenkapital

370’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

-5’ DKK

-102%

Årets resultat

2023-4.787 DKK
2022283.378 DKK
202169.192 DKK
2020-10.781 DKK
2019-6.910 DKK

Likviditetsgrad

1.487 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+38%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

93 %

+4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

396’ DKK

-5%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

+41%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

385’ DKK

+881%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  4’
  -1’
  -
  3’
  -5’
  -
  -5’
  -
  -5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  11’
  -
  -
  -
  309’
  76’
  385’
  396’
  40’
  269’
  61’
  -
  370’
  -
  370’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  26’
  396’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Knudsen Invest ApS 28.10.2021
Knudsen Invest IVS 24.10.2018 27.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Jyllandsgade 47 · DK-9700 Brønderslev 21.09.2020
Tolstrupvej 121 · DK-9700 Brønderslev 24.10.2018 20.09.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 24.10.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-28 28.10.2021
2018-10-24 24.10.2018 27.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.001 DKK 28.10.2021
1 DKK 24.10.2018 27.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 24.10.2018

Direktører

Navn Fra Til
Bent Knudsen 24.10.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bent Knudsen 24.10.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Knudsen Invest ApS

Jyllandsgade 47
9700 Brønderslev

CVR

39966662

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. oktober 2018

P-nummer

1024070510

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.001 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-